ตารางเทียบไซส์รองเท้าแตะ

ตารางเทียบขนาดความยาวแต่ละไซส์สำหรับรองเท้าแตะ SCUFF

ใช้สำหรับเทียบขนาดความยาวของรองเท้าแตะ SCUFF ในแต่ละไซส์ เพื่อใช้ในการอ้างอิงตามขนาดของเท้า (โดยประมาณ)

วิธีการเทียบ ทำได้โดยวัดขนาดความยาวของฝ่าเท้า (โดยประมาณ) ด้วยเครื่องวัดต่างๆ เช่น ไม้บรรทัดฟุต สายเมตร ฯ เมื่อได้หน่วยความยาวเป็นเซนติเมตรหรือมิลลิเมตรแล้ว จึงมาเทียบดูที่ตารางว่าขนาดความยาวที่วัดได้ ตกอยู่ในช่วงไซส์ใด

ยกตัวอย่างเช่น วัดขนาดความยาวเท้าได้ 28.5 ซม. หรือ 285 มม. ไซส์รองเท้าที่เหมาะสมที่สุดคือ ไซส์ 11.5 ซึ่งรองเท้าจะมีขนาดประมาณ 292 มม. (มีขนาดใหญ่กว่าเท้า) แต่ถ้าหากชอบใส่พอดี หรือเล็กกว่าเท้าเล็กน้อย ก็สามารถใส่รองเท้าไซส์ 11 ได้เช่นเดียวกัน

ข้อแนะนำ: รองเท้าแตะสามารถใส่ขนาดพอดีเท้า หรือใหญ่/เล็กกว่าได้เล็กน้อย ดังนั้นไม่ต้องกังวลหากความยาวเท้าที่วัดได้ ไม่ได้มีตัวเลขแสดงอย่างชัดเจนที่ตาราง

 

* ขนาดรองเท้าแต่ละยี่ห้อ อาจจะมีความยาวแต่ละไซส์แตกต่างกัน ดังนั้นควรอ้างอิงตามขนาดความยาวเท้าจริงที่วัดได้ และเทียบกับตารางไซส์ของแต่ละยี่ห้อ จะทำให้ได้รองเท้าที่เหมาะสมกับเท้าของท่านที่สุด *